Tri Ân Năm Mới 2022

Chú ý : 22k/1 lần quay
Play Center Play

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Account Giải thưởng Thời gian
hiep123*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 00:50 27/05
yyghihh*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 23:39 26/05
ghgamin*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 23:17 26/05
thuog12*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 21:52 26/05
cafinga*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 21:51 26/05
lololol*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 21:51 26/05
azedezq*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 21:45 26/05
3115905*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 21:14 26/05
2262331*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 20:55 26/05
nguyen-*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 19:53 26/05
ha-quye*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 19:53 26/05
hangff*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 19:53 26/05
2977632*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 19:53 26/05
3111987*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 18:35 26/05
nam-vo*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 18:34 26/05
1129160*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 18:10 26/05
1172162*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 18:10 26/05
2855344*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 18:10 26/05
4014707*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 18:08 26/05
khanhtu*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 18:08 26/05
dumanor*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 17:40 26/05
sieunha*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 17:29 26/05
1277086*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 17:22 26/05
tuan-ye*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 17:18 26/05
mymyly*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 17:18 26/05
tai9012*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 17:18 26/05
dangtra*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 17:14 26/05
duc-bin*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 17:12 26/05
abcdabc*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 17:12 26/05
5747097*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 17:12 26/05
1796363*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 16:29 26/05
trung-o*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 16:29 26/05
quanlrr*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 16:15 26/05
gaucono*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 15:00 26/05
duwdwdw*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 14:57 26/05
1304570*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 14:56 26/05
ngoc-vy*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 14:55 26/05
anhthu4*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 14:55 26/05
datq12*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 14:55 26/05
bayboyz*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 14:29 26/05
minhpro*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 14:15 26/05
1844644*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 14:09 26/05
5327841*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 14:08 26/05
1583759*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 13:22 26/05
tienduc*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 13:09 26/05
3897787*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 13:08 26/05
fkfkkff*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 13:08 26/05
2558220*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 13:08 26/05
phuytbt*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 13:08 26/05
vuquy24*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 13:08 26/05