Thành Viên

Số Dư: 0đ

Thông tin tài khoản

ID của bạn: 24251
Username:
Tên Đầy Đủ: gfh
Email: dghhsj@gmail.com
Kim Cương: 0 Kim Cương
Số dư tài khoản: 4,540,000đ
Số Tiền Đã Nạp: 10,000đ
Nhóm tài khoản: Thành Viên
Ngày Tham Gia: 05/04/2021