Thành Viên

Số Dư: 0đ

Thẻ cào đã nạp

Thời gian Nhà mạng Mã thẻ Serial Mệnh giá Trạng Thái
23/12 15:37 VIETTEL 212792566815328 10008229610799 500,000đ

Thất Bại

21/12 11:21 MOBIFONE 851104327684 094732000019917 20,000đ

Thất Bại

19/12 14:26 VIETTEL 116076969855006 10007647627461 20,000đ

Thất Bại

19/12 10:33 VIETTEL 111536262245995 10007900000334 20,000đ

Thất Bại

19/12 04:32 VIETTEL 513198195918520 10008127916800 20,000đ

Thành Công

10/12 12:20 VIETTEL 317261837182618 10008264716382 20,000đ

Thất Bại

06/12 11:29 VIETTEL 510321347681363 10008132231803 20,000đ

Thành Công

03/12 14:47 VIETTEL 611154676756487 10007943918199 20,000đ

Thất Bại