Thành Viên

Số Dư: 0đ

Lịch sử giao dịch

ID Giao dịch Số tiền Mô tả Thời gian
#1689571 Nạp Thẻ +10,000đ Nạp Thẻ VIETTEL Thành Công! 13/06 15:44
#1582621 Vòng Quay FreeFire -20,000đ Nhận được 100 Kim Cương 27/01 09:10
#1412054 Nạp Thẻ +20,000đ Nạp Thẻ VIETTEL Thành Công! 19/12 04:33
#1283031 Nạp Thẻ +20,000đ Nạp Thẻ VIETTEL Thành Công! 06/12 11:29
#1188617 Vòng Quay FreeFire -20,000đ Nhận được 9999 Kim Cương 29/11 20:01
#1131579 Vòng Quay FreeFire -20,000đ Nhận được 100 Kim Cương 27/11 19:04
#1111477 Vòng Quay FreeFire -20,000đ Nhận được 3000 Kim Cương 26/11 14:26
#1033320 Nạp Thẻ +20,000đ Nạp Thẻ VINAPHONE Thành Công! 05/11 07:15